Geluk versus boosheid

Er zijn werkelijk miljoenen boeken geschreven die proberen geluk en hoe je dat kunt vinden in je leven te verklaren en toe te lichten, terwijl er wellicht slechts ettelijke honderdduizenden boeken geschreven zijn over boosheid en agressie en hoe dat dan zit bij de mens.

Dit zegt iets over de mens, waarschijnlijk iets in de trand van dingen niet willen weten of zien.

Weliswaar is na 2001, in de nasleep van de aanslag in New York en de daarop volgende oorlogen, terrorismebewegingen en opkomst van het populisme, veel geschreven en gepubliceerd over agressie en geweld maar daar zit, vind ik, veel rotzooi tussen.

Hoe het ook zij, goede informatie over agressie en hoe dat nou bij de mens zit, is niet makkelijk te vinden, zeker niet op internet. Daarvoor ben je aangewezen op vooral oudere wetenschappers die hierin hun interesse hebben of hadden en daarover boeken hebben geschreven.

Hieronder vind je een lijst titels over agressie, agressief gedrag en agressiviteit die ik kan aanbevelen. Uiteraard heb ik niet de pretentie dat dit een volledige boekenlijst is. Niettemin veel plezier ermee.

Boektitels

- Beck A.T ea, Prisoners of hate, the cognitive basis of anger, hostility and violence, Harper Collins 1999.
- Bernard, Jan, Over de rooie: omgaan met woede en agressie, Boom 2002.
- Baron, RA ea, Human agression, Plenum 1994.
- Carp, EADE, Agressie en agressiviteit, Het Spectrum 1967.
- van Dam, A ea, Groepsgedragstherapie bij agressie, Bohn 2007.
- Darwin, Charles, Het ontstaan van soorten, Olympus 2001.
- Delfos, Martine, De schoonheid van het verschil, Harcourt 2007.
- Deneer, B, Gevaarlijke groepen, Groepsbehandeling in de ambulante forensische praktijk, Bohn Stafleu 2004.
- Denker, Ruud, Agressie, van Ditmar 1967.
- Dollard, l, e.a., Frustration and agression, Yale 1939.
- Freud, S, Beschouwingen over cultuur, Boom 1999.
- Fromm, Erich, Anatomie van de menselijke destructiviteit, Bijleveld '87.
- Goldstein, AP ea, Agression Replacement Training, Champaign 1998.
- Horney, Karen, Onze innerlijke conflicten, Bijleveld 1999.
- Laing, RD, Het verdeelde zelf, Boom 1969.
- Lorenz, Konrad, Agressie in mens en dier, Sesam 1994.
- Milgram, Stanley, Grenzeloze gehoorzaamheid, Bruna 1975.
- Montagu, Ashley, Agressie, aangeboren of aangeleerd?, Bruna 1978.
- Morris, Desmond, De naakte aap, Bruna 1986.
- Procee, Henk, Het beest in de mens, Ambo 1994.
- Rizutto, A-M, ea The dynamics of Human Agression, Routledge 2004.
- Storr, Anthony, De mens als vernieler, Boom 1973.
- Swaab, Dick, Wij zijn ons brein, Boom 2010.
- de Waal, Frans, Chimpanseepolitiek, Becht 1982.
- de Waal, Frans, Van nature goed, Contact 1996.

Verankering

Omdat agressie iets is waar de mens als soort mee worstelt, is zicht op de biologische verankering noodzakelijk indien je je in agressiviteit en agressief gedrag wilt verdiepen.

Gebieden van wetenschap en onderzoek die zich hiermee bezig houden, zijn vooral de sociale biologie, neurobiologie, biologische psychiologie en klinische psychologie.

Wetenschappers die op dit vlak zinnige dingen te melden hebben zijn onder meer Darwin, Ashley, Fromm, Lorenz, Storr en de Waal. Zie bij de pagina agressie theorieën over de grote controverse die zij hadden over agressie en waar dat in de mens is gelokaliseerd en waar we het aan te danken hebben dat de mens in de huidige tijd nog steeds agressief kan zijn.

Links

Info over agressie: Boosheid, woede en agressie - Wat is agressie - Agressie aspecten - Oorzaken van agressie - De omstandigheden - Er niet bij kunnen - Agressie theorieën - Vechten of vluchten - Grip op je agressie - Agressieregulatie - Documentatie

Begeleiding: Agressietherapie - Advies bij agressieproblemen - Relatietherapie bij agressie in de relatie - Overige begeleiding

Contact & zo: Contact - IDEE - Tarieven

Web Analytics