Agressieregulatie bij mensen met agressieproblemen

De problematiek rondom agressie en boosheid is niet de makkelijkste, evenmin als de begeleiding van mensen met problemen op dit vlak.

De reden hiervoor is dat in de kern mensen met agressieproblemen vaak nogal op hun hoede zijn en anderen dan ook vaak wantrouwen. Een werkbare relatie opzetten kost daarom tijd. Evenals voor de cliënt zich opstellen en vertrouwen schenken.

Met als gevolg dat ook de relatie cliënt-therapeut zelden eenvoudig is en je als therapeut dikwijls veel tijd moet stoppen in het tot stand brengen van een relatie waarin samen werken aan de problemen mogelijk is. Agressieregulatie trajecten kunnen daarom lang van duur zijn, als ze al van start gaan.

Uitgangspunten bij agressieregulatie

Bij de begeleiding van cliënten met agressieproblemen richten we ons vooral op het verminderen van het vervelende gedrag en aanleren van nieuw, passend gedrag. Uitgangspunt is niet dat mensen ineens lammetjes worden en, gechargeerd gezegd, meteen gaan huilen bij zaken waar ze vroeger boos om werden.

We helpen de cliënt zijn persoonlijk lijden te verkleinen en de kwaliteit van leven te vergroten zodat hij in een meer positieve, volwassen en open relatie met zijn omgeving staat. Daarnaast besteden we veel aandacht aan stressregulatie, verbetering van communicatieve vaardigheden en versterking van emphatisch handelen.

Door deze aanpak heeft de cliënt minder vaak aanvaringen en terwijl anderen minder vaak negatief op hem reageren. Daardoor krijgt hij meer plezier in het leven en heeft hij het oude, nare gedrag niet meer zo nodig. Omdat hij/zij ook tools heeft om zich positiever op te stellen in allerlei situaties, wordt de interactie met anderen ook plezieriger.

Behandelplan

Dit uitgangspunt laat zich redelijk makkelijk in een behandelplan - op basis van praktijkervaring ontwikkeld - vatten, waarbij we wel onderscheid maken naar leeftijd en gender van de cliënt en de accenten indien nodig anders leggen. Het is ook geen standaard behandelplan in de zin dat we het altijd zo, in deze volgorde en op deze wijze, afwerken. Afhankelijk van de cliënt en problematiek leggen we de nadruk dan hier dan daar.

Volwassenen

Het globale behandelplan wat we hanteren bij volwassenen met niet al te zware problemen rondom agressie is als volgt. De cliënt leert vooral:

- Ontstressen en werken met stoppers
- De agressie terug te brengen tot de kern - wat zit erachter
- Dat er een verschil is tussen wat hij denkt, voelt en doet en wat anderen denken, voelen en doen.
- Gedachten en gevoelens onder woorden te brengen
- Interne conflicten en mogelijke traumatische ervaringen te hanteren
- Zijn zelfbeeld en zelfwaardering te verbeteren
- Sociaal vaardiger zijn
- Omgaan met emoties en gevoelens
- Omgaan met conflicten, ruziemaken en autoriteits-relaties
- Het aangaan en onderhouden van bindingen en empatische relaties
- Het interne ethische systeem te ontwikkelen en stimuleren
- Het durven leiden van een zinvol leven

Jongeren

De begeleiding van jongeren met agressieproblemen heeft meestal een iets andere insteek dan die voor volwassenen.

Bij jongeren speelt namelijk vaak de puberteit, (faal)angst en de veranderende relaties met ouders, vrienden en samenleving een belangrijke rol in het ontstaan en in stand blijven van agressieve gedragspatronen.

In de begeleiding richten we ons daarom vooral op het verschaffen van inzicht in hoe mensen in elkaar zitten en hoe agressie ontstaat, het leren omgaan met (faal)angst, training van sociale vaardigheden, en het oplossen van problemen in de relationele sfeer. Tevens werken we met de cliënt aan de versterking van zijn zelfbeeld en zelfwaardering.

Ingangen voor begeleiding

Om redenen die eerder in dit stuk zijn genoemd, is het begeleiden van personen met problemen in agressieregulatie, met uitzondering van lichte vormen van agressief gedrag, een specialisatie.

Naar onze mening heeft het weinig zin naar zomaar een psychotherapeut of psycholoog te gaan om van je problemen rondom agressie af te komen. Ook is het zelden voldoende om enkel een gedragstraining te volgen, het beklijft niet op de lange duur.

Begeleiding bij agressieproblemen

Beste advies: ga naar een therapeut die gespecialiseerd is in het begeleiden van personen met agressieproblemen.

Voor jongeren geldt dat her en der door Bureau's Jeugdzorg training in agressieregulatie wordt gegeven. En indien ze die niet zelf geven, kennen ze wel de instituten die dit doen. Ook schoolbegeleidingsdiensten bieden geregeld trainingen in agressieregulatie aan.

Een andere mogelijkhid voor jongeren is een systeemtherapeut, een meneer of mevrouw die gespecialiseerd is in het kijken naar het gezin als een systeem. Dit is een prima keuze indien je vermoedt dat het vooral de interactie in het gezin is die het agressieve gedrag oproept. Om een goede systeemtherapeut te vinden zul je moeten rondbellen of moeten aankloppen bij een organisatie in de geestelijke gezondheid.

Bij IDEE begeleiden we enkel volwassenen vanaf ongeveer 25 jaar met agressieproblemen.

Kinderen met agressieproblemen

De begeleiding van kinderen met problemen rondom agressie volgt meestal twee sporen: enerzijds een focus op de boosheid bij het kind en anderzijds een focus op de interactie tussen kind en opvoeders (ouders en belangrijke anderen).

Juist daar in dat gezin, leert de ervaring, kan van alles mis gaan waardoor agressieve gedragspatronen kunnen ontstaan of bestendigd worden.

Beste advies: ga naar een goed bekend staande kindertherapeut. Die krijgt middels speltherapie en dergelijke duidelijk wat er speelt. Dit wordt teruggekoppeld naar de ouders. Daarna volgt therapie met het kind en, ook regelmatig, therapie met de ouders of het hele gezin.

Agressieproblemen bij kinderen komen regelmatig voor en de meeste therapeuten kunnen dan ook redelijk goed overweg met de problematiek. Indien de therapeut er niet uitkomt, weet hij in ieder geval wel andere wegen die je kunt bewandelen.

Ook voor kinderen bieden schoolbegeleidngsdiensten, Bureau's Jeugdzorg en regionale geestelijke gezondheidscentra trainingen in agressieregulatie.

Bij IDEE begeleiden we geen kinderen met agressieproblemen.

Gespecialiseerde instituten

Nederland kent een aantal gespecialiseerde instituten waar je terecht kunt voor agressieregulatie en begeleiding bij agressie-problemen. De meeste cliënten komen daar op verwijzing (veelal door justitie en dergelijke), maar je kunt er ook op eigen initiatief naar toe.

Bekend is onder meer De Waag, met onder meer vestigingen in Amsterdam, Den Haag, en Leiden. Dit zijn alle zoals je dat noemt tweedelijnsinstituten geestelijke gezondheid.

Wij van IDEE zijn al jaren gespecialiseerd in begeleiding van volwassenen vanaf 25 jaar rondom de eigen agressie en boosheid.

Links

Info over agressie: Boosheid, woede en agressie - Wat is agressie - Agressie aspecten - Oorzaken van agressie - De omstandigheden - Er niet bij kunnen - Agressie theorieën - Vechten of vluchten - Grip op je agressie - Agressieregulatie - Documentatie

Begeleiding: Agressietherapie - Advies bij agressieproblemen - Relatietherapie bij agressie in de relatie - Overige begeleiding

Contact & zo: Contact - IDEE - Tarieven

Web Analytics