Relatietherapie bij stellen met agressieproblemen

Agressie in de relatie, van een of van beide partners, is naar en destructief; uiteindelijk blijft er niets van de relatie over, wat er eerder ook aan liefdevolle basis was.

Voor cliënten die al een op een in begeleiding zijn inzake hun agressie is het mogelijk om, afhankelijk van de thema's die er spelen en de zwaarte van de problematiek, aansluitend ook relatietherapie te volgen bij mij, Peter Spelbos, of Conny Heuvelman, specialist in relatietherapie.

Standaard is dat voorafgaand aan de relatietherapie er eerst ook een gesprek een op een met de partner van de cliënt is.

In de gesprekken met z'n drieën onderzoeken we vervolgens samen welke negatieve patronen er zijn ontstaan en wat ieders aandeel hierin is, welke de onderliggende thema's in de relatie zijn, en wat jullie op emotioneel niveau met elkaar hebben uit te zoeken om liefdevol verder te kunnen.

Onderwerpen die in de therapie zeker aan de orde komen zijn onder meer: communicatie en interactie, binding en hechting, empathie en emotionaliteit, boosheid en frustratie, agressie en zelfbeeld, omgaan met conflicten, aandacht en intimiteit.

Daarbij is er natuurlijk ook aandacht voor zaken als oude pijn, persoonlijke trauma's, onverwerkt verdriet en verstoord vertrouwen.

Wanneer jullie problematiek zich daartoe leent, kan de relatetherapie soms ook de vorm krijgen van een relatietherapieweekend. Dat is een intensief programma van vrijdagochtend tot en met zondagochtend met daarin vijf sessies van twee uur.

Methodes

Onze methodes zijn geënt op die van Sue Johnson (EFT), Vansteenwegen, Systemisch werken, Systeemtherapie, Contextueel werken en Transactionele Analyse. Op basis hiervan en mijn jarenlange ervaring, heb ik een zeer effectieve manier van therapie bedrijven ontwikkeld.

Geen houden van, geen gevoel, geen intimiteit, boosheid, ruzie, afgunst, macht, angst, vreemdgaan, drinken, traumata, ziekte, verlies en rouw, ijn en verdriet. Alle thema's mogen voorbij komen.

Www.relaties-idee.nl

Meer over relatietherapie bij IDEE en wat Conny Heuvelman daarin voor je kan betekenen, kun je nalezen op IDEE Relatietherapie

Links

Info over agressie: Boosheid, woede en agressie - Wat is agressie - Agressie aspecten - Oorzaken van agressie - De omstandigheden - Er niet bij kunnen - Agressie theorieën - Vechten of vluchten - Grip op je agressie - Agressieregulatie - Documentatie

Begeleiding: Agressietherapie - Advies bij agressieproblemen - Relatietherapie bij agressie in de relatie - Overige begeleiding

Contact & zo: Contact - IDEE - Tarieven

Web Analytics