Deze site

Op deze site bieden we informatie aan cliënten en mogelijke cliënten van IDEE, zowel personen als organisaties, over wat IDEE voor hen kan betekenen op het vlak van begeleiding en training van personen met agressieproblemen.

De site is sinds mei 2010 in de lucht, sinds 2023 als subdomein van www.idee-pmc.nl.

Teksten en copyright

Alle teksten zijn geschreven door mij, Peter Spelbos, tenzij dit anders staat aangegeven. De rechten van deze site betreffende naam, pagina's, teksten en layout berusten ook bij mij, tenzij dit anders staat aangegeven.

Overname van (delen van) teksten is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Privacy verklaring

Persoonlijke informatie die wij binnenkrijgen via telefoon, e-mail of deze site wordt niet doorgegeven aan derden. Niet de overheid, noch de verzekeraars of behandelaars.

Wel gebruiken we de e-mailadressen, mits we daarvoor toestemming hebben, om heel af en toe informatie over ons programma rond te sturen. Indien iemand dit niet op prijs stelt, kan hij dit melden; zijn gegevens worden meteen gewist.

Technische gegevens

De huidige site is in de kern versie 6 (2018) van de oorspronkelijke site. In 2019 zijn daar enkele aanpassingen op doorgevoerd. Concreet betekent dat een verandering van de layout, heel veel css3- en javascript-werk, een frissere opmaak en het herschrijven van vele teksten en het zelf-ontwikkelde CMS. De site is nu ook goed leesbaar op schermen van 1500 tot 2200px breed terwijl het uitgangspunt voor opmaak, schermen van 360px (Samsung) en 375px (Apple), is behouden. In 2023 is de site geschikt gemaakt voor het subdomein.

Editors die ik gebruik zijn Coffeecup en Kladblok. Het grafische programma is de GIMP, eerst onder Linux en later onder Windows. Ik test met Mozilla Explorer en Chrome onder Windows.

De site draait bij Antagonist Hosting (1 CPU-core, 1.024 MB geheugen, SSD-opslag, SSL, 2 weken back-ups, 128 MB Redis-cache). Van harte aanbevolen.

Suggesties en op- en aanmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom. Peter Spelbos

Web Analytics