Psychologisch Bureau IDEE

Bureau IDEE, sinds 2002, is een klein bureau in Haarlem dat mensen op het mentale en psychische vlak begeleidt. Het wordt gevormd door Peter Spelbos en Conny Heuvelman, beiden therapeut, trainer en coach.

Wanneer je het even niet meer weet of vastgelopen bent in leven, relaties of werk, helpen wij je je problemen op te lossen en ermee leren omgaan. We lopen een stukje met je mee in je leven.

We zoeken de dialoog, zijn down-to-earth en pragmatisch en bieden een helpende hand binnen een veilige setting.

Onze cliënten komen uit heel Nederland en van daarbuiten. Het niveau is van HBO/HBO+ tot WO/WO+ en we hebben ruime ervaring in het werken met bijzondere mensen.

Technieken die we gebruiken zijn onder meer coaching, counseling, praten, groepswerk, werken met delen, transactionele analyse, cognitieve gedragstherapie, actieve imaginatie, gestalttherapie, existentiële therapie, emdr, eft, rationeel-emotieve therapie, hypnotherapie en systemisch werken.

We hechten sterk aan privacy en discretie en houden niet van bureaucratie.

Peter Spelbos (1954)

Ik ben een onafhankelijk en non-conformistisch mens. Ik was lang ondernemer in Nederland, daarna woonde ik jaren in Afrika, en later ook in Centraal Azië. In die jaren werkte ik in allerlei functies in de noodhulp voor vooral het Internationale Rode Kruis.

In mijn jaren in Afrika en Azië heb ik veel over mensen geleerd. Over liefde, eenzaamheid, geweld, lijden en dood. Over de uitersten van het leven. Over wat mensen elkaar aandoen en, ook, wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Die tijd heeft me voor een belangrijk deel gevormd en is mede de basis voor mijn therapeutisch en psychologisch werk.

ECP-Therapeut

Aan de Academie voor Psychotherapie behaalde ik het diploma van de post-HBO opleiding Integratieve Psychotherapie en een paar jaar daarna het Europees Certificaat Psychotherapie van de Europese Associatie Psychotherapie, de Europese standaard in psychotherapie.

Ik heb een voorliefde voor existentiële therapie en beschouw me daarom vooral als existentieel therapeut. Ik werk op een directe manier, houd van de dialoog, en schuw het provoceren niet.

Naast ECP-therapeut ben ik bedrijfseconoom en historicus (Universiteit Leiden) en heb ik een graad in de politicologie (Universiteit Nijmegen). Ik ben ruim hoogbegaafd en was lid van Mensa, de High IQ Society.


Conny Heuvelman (1963)

Ik heb mijn achtergrond in de gezondheidszorg en psychiatrie, de HRM-wereld, het onderwijs, en de trainings- en coachingswereld. Ook heb ik de HBO-studie Maatschappelijk Werk afgerond.

Counselen en het geven van therapie leerde ik bij de Academie voor Menswetenschappen en Phoenix Opleidingen. Ik volgde meerdere post-HBO opleidingen in onder meer Systemisch Werken en Relatietherapie (waaronder EFT gerelateerd).

Ik ben open en direct maar ook een echte vrouw. Goed in het uiteenrafelen van interactiepatronen en relaties, en die dan opnieuw vormgeven. Ik heb een hoog EQ, ben zeer sensitief, en werk op een dynamische, invoelende wijze.

Eigen weg

Ik ben lang bezig geweest mijn eigen weg te vinden. Soms had ik het idee dat ik niet op, maar juist naast de weg liep. Totdat ik besefte dat ik altijd maar bezig was met willen veranderen.

Vanaf dat moment heb ik me ontwikkeld tot een sterke vrouw die veel kracht en rust in zichzelf vindt en zelfstandig haar weg weet te bepalen.

Mensen raken

Het geeft me veel energie wanneer mensen met hulp van mij verder komen en/of zichzelf kunnen helen. Dat ik een stukje met iemand op haar of zijn levenspad mag meelopen raakt en boeit me. Dat ik mannen en vrouwen kan helpen en emotioneel bereiken. Dat ik ze kan helpen tot rust te komen en bij zichzelf te blijven. Dat ze leren zich te verbinden.


Klachten

Mocht u ontevreden zijn over onze begeleiding, horen wij dat graag en hopen we het probleem onderling op te lossen. Indien we er samen niet uit komen, kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als we er samen niet uitkomen, kunt u:

- Indien het begeleiding door Conny Heuvelman betreft, contact opnemen met de LVPW (www.lvpw.nl). Conny is aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG, nr. 11242 (www.scag.nl), ingeschreven in het RBCZ (licentie 401072R) en valt onder hun tuchtrecht (www.tcz.nu).

- Indien het begeleiding door Peter Spelbos betreft, contact opnemen met de VIT (www.vit-therapeuten.nl). Peter is aangesloten bij de geschilleninstantie Scag, nr. 16190 (www.scag.nl), en lid van de NAP (licentie NL372) en valt onder hun tuchtrecht (www.nap-psychotherapie.nl).

Privacy

Wij proberen op integere wijze om te gaan met persoonlijke informatie die we van u krijgen in het kader van uw begeleiding. De regels die we hierbij hanteren, vind u hier.

Meldcodes

De overheid schrijft voor dat beroepsoefenaren in de zorg zich moeten houden aan een tweetal meldcodes: de meldcode kindermishandeling en de meldcode huiselijk geweld. Kort gezegd houden deze codes in dat wij verplicht zijn om indien wij huiselijk geweld of kindermishandeling signaleren, daarover met u in gesprek te gaan én dat te melden bij instanties. De formele procedure die intern bij IDEE geldt vind u hier.

Links

Info over agressie: Boosheid, woede en agressie - Wat is agressie - Agressie aspecten - Oorzaken van agressie - De omstandigheden - Er niet bij kunnen - Agressie theorieën - Vechten of vluchten - Grip op je agressie - Agressieregulatie - Documentatie

Begeleiding: Agressietherapie - Advies bij agressieproblemen - Relatietherapie bij agressie in de relatie - Overige begeleiding

Contact & zo: Contact - IDEE - Tarieven

Web Analytics